Med respekt för naturen

Idén bakom Cocoon Eco Living började med en önskan om en grönare värld. En mer naturlig inställning till produktutveckling och med högre fokus på ekologi, hållbarhet och socialt ansvar.
Vi väljer endast hållbara råvaror med hänsyn till miljön och som produceras under goda och ansvarsfulla förhållanden.
Cocons gröna fjäril är din garanti för naturliga, kemikalier och organiska produkter

Hitta en produkt som passar dina behov

Vår vision

Att ge ett betydande bidrag till människornas användning av hållbara resurser och därmed förbättra människors hälsa och sundhet samt stärka jordens klimat och miljö.

Vårt uppdrag

Att Cocoon Company, genom nya och innovativa affärsmodeller samt ansvarsfull anskaffning, ska utveckla hälsofrämjande och miljövänliga produkter som skapar resultat av världsklass.