Grow Nepal

Når du køber en pose af vores økologiske Cocoon sæbebær støtter du derfor hjælpeorganisationen Grow Nepal, en nepalesisk non-profit organisation, der oplærer den lokale nepalesiske befolkning i forbedrede metoder for beplantning og dyrkning af deres jorde. Ved at uddanne lokalbefolkningen og skabe større bevidsthed omkring bæredygtig dyrkning og vedligeholdelse hjælpes lokalsamfundene til at opnå en forbedret og bæredygtig produktion fra deres skovbrug og plantager, og derigennem sikre befolkningens levebrød og skovens fredning. Støtte, uddannelse og udvikling af de nepalesiske lokalsamfund er essentielle for at skabe et fundament for at befolkningen kan blive selvforsynende og begynde at skabe økonomisk velstand for både nuværende og fremtidige generationer i Nepal.

Grow Nepal er også tilstede i de mindre lokalsamfund, hvor de hjælper med at uddanne og udbrede vigtigheden af undervisning af børn, vigtigheden i renlighed og sundhed og vigtigheden af ligestilling mellem mennesker. Organisationen har især fokus på at forbedre vilkårene for de fattige, kvinder, dalitter og andre dårlige stillede grupper, og prøve at bryde med de traditionelle normer og opløfte den generelle holdning, der er i samfundet, til sig selv og hinanden. Gennem Grow Nepal er du med til at give den fattigste del af befolkningen adgang til sundhedsfaciliteter på opstillede sundhedslejre, og adgang til undervisning for ældre, som aldrig har haft muligheden for at gå i skole.